उत्पादन उपकरणे

उपकरणे (1)

1. अनरोलिंग मशीन

उपकरणे (2)

2. फॉर्मिंग मशीन

उपकरणे (3)

3. वेल्डिंग मशीन

उपकरणे (4)

4. साइझिंग मशीन

उपकरणे (5)

5. हायड्रोस्टॅटिक चाचणी मशीन

उपकरणे (6)

6. ऑनलाइन यूटी मशीन

उपकरणे (७)

एज मिलिंग मशीन

उपकरणे (8)

फ्लाइंग सॉ

उपकरणे (9)

इंटरमीडिएट वारंवारता प्रक्रिया